Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sông Tô Lịch sau 1 tháng áp dụng công nghệ Nhật Bản
19/06/2019 08:08
(HanoiTV) - Sau 1 tháng áp dụng công nghệ Nhật Bản ba đơn vị độc lập là Viện Công nghệ môi trường, Tổng cục môi trường và Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước đã cùng lấy mẫu nước và bùn tại sông Tô Lịch để tiến hành phân tích, đánh giả hiệu quả của công nghệ Bio –nano.