Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sử dụng robot giao hàng để tránh dịch bệnh tại Trung Quốc
10/02/2020 21:18
(HanoiTV) - Hạn chế ra ngoài đường để phòng dịch, nhưng lại hết lương thực, thực phẩm, nhiều gia đình Trung Quốc đã lựa chọn phương án mua sắm online, hay nhờ robot đi mua hàng.

HanoiTV

Từ khóa: phòng dịch