Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Điểm hẹn thanh niên
Sự quan tâm của Bác dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam
Sự quan tâm của Bác dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam
19/05/2018 11:27 - 72 Lượt xem

(FM90) – Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạnh của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chương trình “Điểm hẹn thanh niên” của Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng FM90Mhz từ 10h05-11h00, phát lại từ 15h00-16h00 thứ 7.