Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Sửa đổi quy định về quản lý chất lượng vàng
13/12/2017 10:16
(HanoiTV) - Ngân hàng nhà nước đã đưa ra đề xuất và lấy ý kiến dự thảo sửa đổi về bổ sung nghị định 24/2012/NĐ-CP nhằm cụ thể hóa trách nhiệm quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Trách nhiệm quản lý chất lượng hàng trang sức mỹ nghệ trong sản xuất và nhập khẩu hiện chưa được quy định cụ thể tại nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định 24 không quy định trách nhiệm của Bộ khoa học và công nghệ trong việc quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ. Đó là những lý do ngân hàng nhà nước đưa ra lấy ý kiến dự thảo sửa đổi về bổ sung nghị định 24 nhằm cụ thể hóa trách nhiệm quản lý đối với lĩnh vực này. 

Từ khóa: