Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sức khỏe là trên hết
Sức khỏe trên hết: Hiến máu cứu người, vấn đề cấp bách trong mùa dịch
Sức khỏe trên hết: Hiến máu cứu người, vấn đề cấp bách trong mùa dịch
14/04/2020 17:40 - 47 Lượt xem

(FM90) - Chương trình “Sức khỏe trên hết” được phát sóng từ 13h30 – 14h00 các ngày thứ 2- thứ 4 – thứ 6 trong tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.