Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng Thủ đô và đất nước
18/11/2019 09:58
(HanoiTV) – Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 18/11/1930, Hội phản đế Đồng minh được thành lập, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), cùng với các khu dân cư trên cả nước, Thủ đô Hà Nội cũng tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để ôn lại truyền thống đẹp đẽ và tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.