Tấm gương gia đình cùng chia sẻ giọt máu đào
19/06/2017 09:39
(HanoiTV) - Cùng với các nhân, tổ chức tham gia tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, hiện Hà Nội cũng có rất nhiều gia đình gồm nhiều thé hệ cùng tham gia hiến máu. Gia đình bà Hà Thị Nguyên (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong những gia đình như vậy.