Xem video Tấm gương nữ giáo sư khoa học là công dân Thủ đô tiêu biểu Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Tấm gương nữ giáo sư khoa học là công dân Thủ đô tiêu biểu
07/10/2017 22:50
(HanoiTV) - Phó Giáo sư - Tiến sĩ (PGS-TS) Nguyễn Thị Bích Thủy đã dành rất nhiều nỗ lực làm khoa học trong suốt 30 năm qua. Phó giáo sư là một nhà khoa học tâm huyết luôn làm ra những công trình sản phẩm gắn bó hữu ích đối với cộng đồng