Phim HanoiTV / Chuyện phim Lịch phim
“Tam Quốc cơ mật” tập 39: Thành Lư Long bị vây khốn, Đế Hậu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tào Tiết mở cẩm nang đầu tiên của Quách Gia
12/06/2019 08:00
(HanoiTV) - Trong tập 39 “Tam Quốc cơ mật”, theo mưu kế của Quách Gia, Tào Tháo dẫn tinh binh đi đánh Ô Hoàn khiến thành Lư Long chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.

 Giới thiệu phim "Tam Quốc cơ mật" tập 39

Biết được tin này, Dương Tu xúi giục cha của Phục Thọ truyền tin cho Hồ tộc ở Tiên Bi biết. Quả nhiên, Hồ tộc dẫn binh đến bao vây Lư Long. Trong tình cảnh nguy cấp, Tào Tiết mở túi cẩm nang đầu tiên của Quách Gia thì biết rằng Quách Gia đã khuyên Tào Tháo không được đưa quân về cứu viện Lư Long.

Hồ tộc bao vây thành Lư Long. 

Không trông chờ được vào Tào Tháo, Lưu Bình chỉ còn cách nhờ đến Phan Dương, sư huynh của Đường Anh, phá vòng vây, chạy về Hứa Đô báo tin cho Tư Mã Ý.

Tập 39 “Tam Quốc cơ mật” được phát sóng vào lúc 19h50 tối nay, 12/06, trênh kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội

HanoiTV

Từ khóa: Tam Quốc cơ mậtTam Quốc diễn nghĩaMã Thiên VũHàn Đông QuânTư Mã Ý

Tin khác
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 46: Thân phận Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” bại lộ, Hoàng hậu Phục Thọ “Vạn Thiến” định tuẫn tiết bảo vệ người thương
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 45: “Giấy không thể gói được lửa”, cuối cùng Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” cũng bại lộ thân phận thật – giả
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 44: Tào Thực được phong Bình Nguyên Hầu, Tào Phi lo lắng đứng ngồi không yên
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 43: Vương phi “Đổng Khiết” mang bài vị của “chồng cũ”, chất vấn quan viên cứu người thương Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân”
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 42: Chưa kịp ăn mừng thắng trận, Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân” đã phải ngồi tù
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 41: Trận chiến đẫm máu ở thành Lư Long, Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân” hội ngộ Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” trên chiến trường
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 40: Trấn giữ thành Lư Long, Hán Hiến Đế “Mã Thiên Vũ” công khai thân phận, trấn an lòng dân
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 38: Đau đớn vì cái chết của Điêu Thuyền “Đổng Tuyền”, Quách Gia “Vương Dương Minh” cũng đi theo nàng, bí mật lớn nhất thiên hạ lọt vào tay Tào Tiết
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 37: Không chỉ xinh đẹp như hoa, Điêu Thuyền “Đổng Tuyền” còn võ công xuất chúng, xả thân bảo vệ Hán Hiến Đế "Mã Thiên Vũ"
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 36: Thân phận bại lộ, Lưu Bình bị ép phế truất Vạn Thọ, cưới con gái Tào Tháo
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 35: Không muốn làm quan cho Tào Tháo, Tư Mã Ý “Hàn Đông Quân” giả tàn phế
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 34: Không trả lời được câu hỏi của Tào Tháo, Tư Mã gia gặp họa diệt môn
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 33: Nghi ngờ Tư Mã gia làm phản, Tào Tháo “Tạ Quân Hào” sai Quách Gia đi hỏi Tư Mã Ý "Hàn Đông Quân"một câu
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 32: Trong lòng mang đầy oán hận, Tào Phi bắt đầu “hắc hóa”
 • “Tam Quốc cơ mật” tập 31: Đánh bại Viên Thiệu, Tào Tháo dùng mọi cách để chiêu mộ mưu sĩ số 1 của họ Viên