Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng cường hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động
05/03/2020 15:30
Công tác giáo dục nghề nghiệp đã dần được khẳng định vị trí và vai trò của mình để sinh viên sau khi ra trường có việc làm ngay. Đó là minh chứng rõ nét nhất về hiệu quả và chất lượng của công tác giáo dục nghề nghiệp. Một trong những phương pháp đào tạo mang lại hiệu quả đó là gắn kết đào tạo với doanh nghiệp hay gắn kết với thị trường lao động. Tuy nhiên khi thị trường lao động đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao, sinh viên và phụ huynh lại tìm kiếm nghề học có cơ hội việc làm lớn. Vậy các cơ sở giáo dục và cơ quản lý làm thế nào để tăng cường gắn kết đào tạo, trách nhiệm của những doanh nghiệp tham gia gắn kết đào tạo?