Tăng cường tuyên truyền luật giao thông cho học sinh
11/09/2018 09:43
(HanoiTV) - Năm học 2018-2019 đã bắt đầu cùng với các hoạt động giáo dục văn hóa, các tổ chức xã hội đã phối hợp với nhà trường đẩy mạnh giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên.