Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng trưởng kinh tế Thủ đô 6 tháng năm 2020: 3,39%
06/07/2020 20:15
(HanoiTV) - Tại phiên họp sáng 6/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 6 tháng qua vẫn đạt 3,39%.