Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng tuổi nghỉ hưu tại Việt Nam – đã đến thời điểm chín muồi
11/05/2018 21:04
(HanoiTV) - Theo các nhà nghiên cứu chính sách, tại Việt Nam có tới 40% người về hưu vẫn làm việc, bình quân tới khoảng 65 tuổi. Như vậy, tăng tuổi nghỉ hưu tạo điều kiện cho người lao động làm việc lâu dài hơn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.