Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tọa đàm: Thực hiện 50 năm theo di chúc của Bác
02/09/2019 21:20
(HanoiTV) - Tròn 50 năm thực hiện theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh - kim chỉ nam dẫn đường cho sự phát triển của đát nước