Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tạo dựng vùng rau an toàn tại Hà Nội
19/11/2016 16:43
(HanoiTV) - Đề án sản xuất rau an toàn tại Hà Nội đã triển khai được 6 năm và thu được nhiều kết quả cơ bản. Rau an toàn ở Hà Nội đã từng bước được củng cố về quy trình sản xuất và khẳng định được chất lượng, thương hiệu. Đồng thời đã gây dựng được lòng tin của người tiêu dùng thủ đô.