Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những ứng dụng trồng rau mới
26/11/2016 13:55
(HanoiTV) - Trong quá trình triển khai đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, ngành bảo vệ thực vật Hà Nội tổ chức nhiều thí nghiệm ứng dụng để giảm thiểu ảnh hưởng từ bón phân đơn, phân hóa học, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm những tác động của thời tiết trong quá trình sản xuất rau. Đây là một hình thức vừa khảo nghiệm, vừa bằng thực tiễn sản xuất để chuyển giao ứng dụng cho nông dân một cách hiệu.