Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tạo thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp
10/01/2019 15:47
(HanoiTV) - Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp. Thông điệp này được Chính phủ đưa ra ngay từ đầu năm tại Nghị quyết số 02. Điều này khẳng định quyết tâm tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh cho doanh nghiệp. Vấn đề đã được triển khai trong những năm qua song kết quả chưa đạt được như kỳ vọng.