Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp phiên thường kỳ tháng 11
06/11/2017 08:22
(HanoiTV) - Ngày 6/11, tập thể UBND Thành phố Hà Nội họp và thảo luận về 14 nội dung quan trọng đã được trình trong kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Từ khóa: