Tập trung ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
14/01/2018 13:02
(HanoiTV) - Hiện nay toàn thành phố có 105 mô hình ứng dụng công nghệ cao. Tuy quy mô còn nhỏ nhưng giá trị sản phẩm đã đạt 25% giá trị toàn ngành nông nghiệp, cho thấy tầm quan trọng của mô hình này.