Tập trung xử lý nợ Bảo hiểm xã hội
21/04/2017 10:20
(HanoiTV) - Hà Nội có số nợ đọng Bảo hiểm xã hội lớn nhất cả nước. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, 9 tháng cuối năm Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh thanh tra và khởi kiện các doanh nghiệp còn nợ, hướng tới thu hồi hơn 90 tỷ đồng nợ đọng phí Bảo hiểm xã hội.