TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
03/07/2015 11:17