Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thạch Thán phát huy truyền thống hiếu học
11/05/2019 12:00
(HanoiTV) - Xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai là một vùng quê có truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, nhân ái, giản dị, lao động cần cù nhưng điều đáng quý nhất là tổ tiên của làng có sự học rộng trí cao, rèn luyện và hun đúc nên truyền thống hiếu học của quê hương.