Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thách thức khi bệnh viện tử chủ toàn diện
22/09/2020 07:34
(HanoiTV) - Là bệnh viện thứ hai trên cả nước thực hiện đề án thí điểm tự chủ toàn diện, bệnh viện K sẽ có cơ hội phát triển nguồn nhân lực và kỹ thuật cao. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức với một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về ung thư.