Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thanh niên Thủ đô thời đại mới: Bản lĩnh và trí tuệ
15/10/2020 19:33
(HanoiTV) - Với phương châm “Đoàn phải mạnh - Hội phải rộng”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong các tổ chức thanh niên và phong trào thanh niên. Nhìn lại chặng đường 64 năm xây dựng và trưởng thành Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội xứng đáng là lá cờ đầu trong việc tập hợp, sinh hoạt của gần 2 triệu thanh niên Thủ đô.