Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thanh Trì: Xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước
13/12/2019 21:19
(HanoiTV) - Qua 8 năm thực hiện NQ 09 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhiều quận, huyện đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với loại hình, quy mô của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước