Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thành ủy Hà Nội tổ chức hai giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội
13/09/2020 21:30
(HanoiTV) - Năm 2020 là năm thứ 3 giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được Thành ủy Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa người Hà Nội.