Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thay đổi thói quen, lối sống từ dịch COVID-19
27/02/2020 14:13
(HanoiTV) - Dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã làm xáo trộn cuộc sống của nhiều gia đình, nhưng có một số mặt tích cực đáng được ghi nhận, đó là những hành động trước đây bị làm ngơ, thì nay đã trở thành thói quen tốt của người dân, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.