Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thay đổi thói quen và đảm bảo an ninh mạng để chuyển đổi số thành công
21/11/2020 07:49
(HanoiTV) - Xu hướng chuyển đổi số đang lan rộng và ảnh hưởng đến hầu hết ngành nghề nhưng nhìn tổng quát thì mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là giúp cho doanh nghiệp gia tăng giá trị đạt hiệu quả cao hơn. Làm thế nào để chuyển đổi số thành công và chuyển đổi số đồng đều?