Thấy gì qua tháng hành động vì an toàn thực phẩm thành phố?
17/05/2018 16:08
(HanoiTV) - Thực tế cho thấy cứ kiểm tra là phát hiện sai phạm tại các cơ sở sản xuất. Như vậy, tuy người sản xuất tuy có chuyển biến về nhận thức an toàn thực phẩm nhưng duy trì và thực hiện vẫn mang tính đối phó. Do đó, vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng.