Thi đua ái quốc là phát huy nội lực toàn dân để kiến quốc
11/06/2018 19:50
(HanoiTV) - Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 70 năm đã trôi qua, Lời thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.