Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thị xã Sơn Tây tăng cường đối thoại, giải quyết bức xúc từ cơ sở
29/11/2020 20:08
(HanoiTV) - Phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, luôn đặt ra những yêu cầu mới, phương pháp tổ chức thực hiện hiệu quả và thường xuyên hơn. Đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây, một trong những cách thức cho thấy tính hiệu quả trong thời gian qua, đó là tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo các đơn vị với đại diện nhân dân.