Thiết bị vệ sinh công cộng – sự cần thiết về thay đổi tư duy?
19/05/2017 10:17
(HanoiTV) - Thiết bị vệ sinh công cộng – sự cần thiết về thay đổi tư duy; ế ẩm nhà vệ sinh công cộng; một công trường kiểu mẫu; tăng cường xử lý xe quá tải chở vật liệu xây dựng là những nội dung được phản ánh trong Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày 18/5.