Thu gom rác tại Hồ Gươm, không xả rác vì môi trường
24/12/2017 22:23