FM thị trường
Thu hút đầu tư nước ngoài khi FTA thế hệ mới có hiệu lực
Thu hút đầu tư nước ngoài khi FTA thế hệ mới có hiệu lực
12/05/2017 10:30 - 43 Lượt xem

(FM90) - Giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã tích cực, chủ động trong đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do mới với các đối tác như EVFTA hay TPP. Các FTA thế hệ mới với diện cam kết rộng và mức cam kết sâu sẽ giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, và mở ra các cơ hội lớn đối với Việt Nam. Và nếu Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả ngay sau khi các FTA được thực thi thì sẽ đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH của đất nước. FM Thị trường sẽ được phát sóng đều đặn từ 9h05 - 10h00 sáng tất cả các ngày trong tuần trên kênh Hà Nội FM tần số 90MHz.

MỚI NHẤT