Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thúc đẩy nhanh các dự án quốc phòng tại khu vực Sân bay Miếu Môn
30/11/2019 21:08
(HanoiTV) - Việt Nam là một nhà nước thượng tôn pháp luật; đặc biệt, quan điểm điều hành của chính quyền các cấp đều luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục. Tuy nhiên, mọi việc đều có giới hạn và luật pháp cần được thực thi nghiêm minh. Với tinh thần này, liên quan đến đất đai ở Đồng Tâm, khi mọi căn cứ pháp luật đã rõ ràng, chuẩn xác, thì cũng là lúc những công việc khác cần xúc tiến khẩn trương để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.