Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng Hồ Chí Minh
21/08/2019 20:54
(HanoiTV) - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức HCM và chính Người cũng là tấm gương mẫu mực về những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.