Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Thực hiện nghị quyết 39 tại Hà Nội: Tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả
30/12/2017 21:07
(HanoiTV) - Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Hà Nội thời gian qua đã tạo hiệu quả rõ nét.

Tại hội nghị đánh giá về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, để có kết quả này thật không đơn giản nếu không có quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Nổi bật của việc thực hiện nghị quyết chính là bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã có bước chuyển biến mạnh mẽ.

HanoiTV

Từ khóa: