Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thực trạng vấn nạn xâm hại, bảo lực trẻ em
27/05/2020 20:59
(HanoiTV) - Luật Trẻ em năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 đã có nhiều điểm mới trong công tác bảo vệ trẻ em và phát huy hiệu quả lớn khi đi vào thực thi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế nhất định khi triển khai Luật này.