Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý 5 nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
01/04/2020 22:02
(HanoiTV) - Tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 31/3/2020, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ra thông báo số 2537 kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm từ 30/3-5/4, trong đó đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.