Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tỉ lệ sử dụng nước sạch còn thấp - một góc nhìn khác
07/09/2019 20:43
(HanoiTV) - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn và mạng lưới cấp nước đến các vùng ngoại thành. Thậm chí, không ít nơi, đường ống cấp nước sạch đã được lắp đặt đến tận cửa hộ gia đình, nhưng vì nhiều lý do, các hộ gia đình lại có những lựa chọn khác.