Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố
30/06/2020 20:30
(HanoiTV) - Cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã dành thời gian thảo luận, lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.