Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tiếp tục xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2020
12/06/2019 08:40
(HanoiTV) - Dự kiến trong tuần này, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

HanoiTV

Từ khóa: Hội đồng tiền lương quốc giamức lương tối thiểu vùng.