Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm điều kiện kinh doanh
12/09/2018 10:22
(HanoiTV) - Việt Nam đã cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho thương mại. Đây cũng là nhận định tại Hội nghị Bước kế tiếp trong tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam do Diễn đàn Kinh tế tư nhân phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức.

HanoiTV

Từ khóa: