Tín ngưỡng thờ tranh người Dao
14/02/2018 18:03
(HanoiTV) - Tranh thờ luôn gắn với đạo giáo của thời kỳ đầu, kỹ thuật bảo màu đến bố cục, các họa tiết đã tạo nên sự phong phú, nổi bật của tranh thờ người Dao.