Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019
16/10/2020 10:44
(HanoiTV) - Sở LĐTBXH phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019.