Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tọa đàm: Hàng hóa an toàn cho người tiêu dùng
19/05/2017 16:24
(HanoiTV) - Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 8 đã đi vào cuộc sống đến nay được 6 năm, đã bước đầu góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, bảo vệ lợi ích và chính đáng của chủ thể liên quan, trong đó trọng tâm là quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Năm 2017 thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc triển khai ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam với mục tiêu góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng với các sản phẩm hàng hóa an toàn và nâng cao vai trò an toàn của doanh nghiệp, thể hiện cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, của mỗi tổ chức, cá nhân trong xã hội.