Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tọa đàm: Hình thành mạng lưới liên kết phụ nữ khởi nghiệp
21/09/2019 00:48
(HanoiTV) - Triển khai sáng tạo đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" của Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội.