Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tọa đàm: Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững
13/04/2019 23:50
Mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được ban hành nhiều năm nay nhưng các vụ xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng vẫn diễn ra. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, bản thân người tiêu dùng cũng cần hiểu luật để sẵn sàng lên tiếng bảo vệ chính mình.