Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tóm tắt quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ
13/10/2020 10:19
(HanoiTV) - Sáng nay 13/10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy khóa XVI, được bầu là Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

- Ngày sinh: 15/3/1957

- Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 9/3/1984

- Ngày chính thức: 9/9/1985

- Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

- Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1979-1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

- 1985-1986: Học viên Khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư Chi bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

- 1991-1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 10/1992-4/1994: Đảng ủy viên, Phó Trưởng khoa Kế toán, Quyền Trưởng khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 5/1994-2/1999: Đảng ủy viên, Trưởng khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 3/1999-6/2001: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 7/2001-6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối Kinh tế Trung ương.

- 7/2006-8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 8/2011-12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 12/2012–1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 1/2016–4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

- 4/2016-2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016); đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- 7/2/2020: Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

- 11/6/2020: Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ.

- 10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Bí Thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

HANOITV

Từ khóa: Vương Đình HuệBí thư Thành ủy Hà NộiBí thư Thành ủy Vương Đình Huệ