Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII
06/09/2019 15:11
(HanoiTV) - Sáng 6/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Hanoi TV

Từ khóa: Tổng Bí thưTiểu ban Văn kiện Đại hội XIII